Mode atelier Roelie
                      Nieuw? "Ja, zelf gemaakt"

Tienernaailes

In de periode van september t/mei met uitzondering van de schoolvakanties geef ik 1 keer in de week les aan tieners. Dit zijn meestal kinderen van groep 6 t/m 8.

De les wordt gegeven in een kleine groep van maximaal 7 tieners. Ook hier geld dat je nog niets hoeft te kunnen. Je maakt wat je zelf wilt en wat het beste bij je past.